Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Rose

3.60
Η λέξη sattva σημαίνει καλοσύνη, θετικότητα, αλήθεια, υγεία, ηρεμία, ολιστική άποψη του κόσμου, δημιουργικότητα, ισορροπία, βεβαιότητα, ειρήνη, καθαρότητα, την εσωτερική

Sandalwood

3.90
Η λέξη sattva σημαίνει καλοσύνη, θετικότητα, αλήθεια, υγεία, ηρεμία, ολιστική άποψη του κόσμου, δημιουργικότητα, ισορροπία, βεβαιότητα, ειρήνη, καθαρότητα, την εσωτερική

Sathya Flora

3.60
Η λέξη sattva σημαίνει καλοσύνη, θετικότητα, αλήθεια, υγεία, ηρεμία, ολιστική άποψη του κόσμου, δημιουργικότητα, ισορροπία, βεβαιότητα, ειρήνη, καθαρότητα, την εσωτερική

Tulsi (Holy basil)

3.60
Η λέξη sattva σημαίνει καλοσύνη, θετικότητα, αλήθεια, υγεία, ηρεμία, ολιστική άποψη του κόσμου, δημιουργικότητα, ισορροπία, βεβαιότητα, ειρήνη, καθαρότητα, την εσωτερική

Yoga & διαλογισμού

4.95
Το Sattva σημαίνει την ποιότητα της καλοσύνης, της θετικότητας, της αλήθειας, της ολότητας, της γαλήνης, της ολιστικής, δημιουργικής, ισορροπίας, εμπιστοσύνης,